Διαφημιστικά φυλλάδια | flyers


Μορφή διαφήμισης που σας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ευρύ κοινό!

Ενημερώστε μαζικά για την επιχείρηση σας και τις υπηρεσίες που προσφέρετε!
Αποτελεσματικό μέσο προώθησης των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων
και προσέλκυσης του κοινού. Καταλήγουν στα χέρια των υποψήφιων πελατών
μέσω της διανομής με το χέρι, είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε ως ένθετα εφημερίδων
ή άλλων εντύπων!


Ισχυρό διαφημιστικό μέσο, όπου ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχία του,
είναι οι "πληροφορίες" και το περιεχόμενό του!

Η χωρητικότητά τους είναι περιορισμένη,
γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι μονής ή διπλής όψεως!Επιλέξτε το στυλ που καθορίζει τον χώρο στον οποίο
θα διαφημίσετε τις υπηρεσίες σας!επικοινωνήστε μαζί μας
@productions4P | #team4p
productions4p@yahoo.gr
210/28.24.171 | 6937.301.149

● Printing Services ● Content Marketing ● Booking Artists ● Press office ● Event Support ●

● Printing Services ● Content Marketing ● Booking Artists ● Press office ● Event Support ●
“Marketing is telling the world you’re a rock star. Content Marketing is showing the world you are one...”

“A goal without a plan is just a wish..”

“A goal without a plan is just a  wish..”
↓ #news #music #culture #art #ourworld ↓ #news #music #culture #art #ourworld ↓

Σχεδιασμός | Εκτύπωση | Προβολή | Προώθηση | Σχεδιασμός | Εκτύπωση | Προβολή | Προώθηση

Σχεδιασμός | Εκτύπωση | Προβολή | Προώθηση | Σχεδιασμός | Εκτύπωση | Προβολή | Προώθηση
● κάρτα ● αφίσα ● flyer ● banner ● merch ● κατάλογοι ● προγράμματα ● προσκλήσεις ● εισιτήρια ● cd ●

#advert #press #campaign #online #communication #interest #sales #branding #team4p #promo #getsocial

● Printing Services ● Social media ● Booking Artists ● Press office ● Event Support ●

● Printing Services ● Social media ● Booking Artists ● Press office ● Event Support ●
↓ Aγαπάμε ↓ Στηρίζουμε ↓ Προτείνουμε ↓ Aγαπάμε ↓ Στηρίζουμε ↓ Προτείνουμε ↓ Aγαπάμε ↓ Στηρίζουμε ↓ Προτείνουμε ↓

"Without promotion, something terrible happens... nothing!"

"Creative without strategy is called 'art.' Creative with strategy is called 'advertising'.. "

● Printing Services ● Social media ● Booking Artists ● Press office ● Custom Printed Merchandise ● Event Support ●

☆ κάρτα | αφίσα | flyer | Roll-up ☆ Stand-banners | CD | Εισιτήρια Συναυλιών ☆

☆ κάρτα | αφίσα | flyer | Roll-up ☆ Stand-banners | CD | Εισιτήρια Συναυλιών ☆
☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing

Designed for booking, communication & production, proud member of the Entertainment & Advertising Market since 2011

☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆ Design & Printing ☆