Διαφημιστικά φυλλάδια | flyers


Μορφή διαφήμισης που σας δίνει τη δυνατότητα 
να απευθυνθείτε σε ευρύ κοινό!

Ενημερώστε μαζικά για την επιχείρηση σας 
και τις υπηρεσίες που προσφέρετε!


Αποτελεσματικό μέσο προώθησης 
των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων 
και προσέλκυσης κοινού

Καταλήγουν στα χέρια των υποψήφιων πελατών 
μέσω της διανομής με το χέρι, είτε μέσω ταχυδρομείου,
είτε ως ένθετα εφημερίδων 
ή άλλων εντύπων!

Ισχυρό διαφημιστικό μέσο, 
όπου ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχία του, 
είναι οι "πληροφορίες" και το περιεχόμενό του

Η χωρητικότητά τους είναι περιορισμένη, 
γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι μονής ή διπλής όψεως! 


Επιλέξτε το στυλ που καθορίζει τον χώρο στον οποίο 
θα διαφημίσετε τις υπηρεσίες σας!

επικοινωνήστε μαζί μας

productions4p@yahoo.gr

210/28.24.171 | 6937.301.149
#team4p

“Marketing is telling the world you’re a rock star..

“Marketing is telling the world you’re a rock star..
Content Marketing is showing the world you are one...”

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●
“Make it simple... Make it memorable...Make it inviting to look at..”

“A goal without a plan is just a wish..”

"Without promotion, something terrible happens... nothing!"

Creative without strategy is called "art "

Creative without strategy is called "art "
Creative with strategy is called "advertising.. "