Διαφημιστικά φυλλάδια | flyers


Μορφή διαφήμισης που σας δίνει τη δυνατότητα
να απευθυνθείτε σε ευρύ κοινό!

Ενημερώστε μαζικά για την επιχείρηση σας
και τις υπηρεσίες που προσφέρετε!


Αποτελεσματικό μέσο προώθησης
&
προσέλκυσης κοινού

Καταλήγουν στα χέρια των υποψήφιων πελατών
μέσω της διανομής με το χέρι, είτε μέσω ταχυδρομείου,
είτε ως ένθετα εφημερίδων
ή άλλων εντύπων!

Ισχυρό διαφημιστικό μέσο,
όπου ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχία του,
είναι οι "πληροφορίες" και το περιεχόμενό του

Η χωρητικότητά τους είναι περιορισμένη,
γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι μονής ή διπλής όψεως!


Επιλέξτε το στυλ που καθορίζει τον χώρο στον οποίο
θα διαφημίσετε τις υπηρεσίες σας!


επικοινωνήστε μαζί μας

productions4p@yahoo.gr

210/28 24171 | 6937301149
#team4p

“Marketing is telling the world you’re a rock star..

“Marketing is telling the world you’re a rock star..
Content Marketing is showing the world you are one...”

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●
“Make it simple... Make it memorable...Make it inviting to look at..”

“A goal without a plan is just a wish..”

"Without promotion, something terrible happens... nothing!"

Creative without strategy is called "art "

Creative without strategy is called "art "
Creative with strategy is called "advertising.. "