Τα Πέρα Πλάσματα | Σε χρώμα κόκκινο

Τα Πέρα Πλάσματα | Κάτω από τον ήλιο 

Τα Πέρα Πλάσματα | Το τραγούδι του εαυτού μας 

Τα Πέρα Πλάσματα | Η μεγαλύτερη εικόνα

Τα Πέρα Πλάσματα | Κάθε χτυποκάρδι ας φανερωθεί

Τα Πέρα Πλάσματα ft Ελπίδα Πρόσωπα στην άμμο

“Marketing is telling the world you’re a rock star..

“Marketing is telling the world you’re a rock star..
Content Marketing is showing the world you are one...”

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●

● ___ We are a creative team, that believes design is a way of living ___●
“Make it simple... Make it memorable...Make it inviting to look at..”

“A goal without a plan is just a wish..”

"Without promotion, something terrible happens... nothing!"

Creative without strategy is called "art "

Creative without strategy is called "art "
Creative with strategy is called "advertising.. "